Guyane

Hình ảnh

Hình ảnh Cảnh vật guyane - GuyaneHình ảnh Nhà máy điện Guyane - GuyaneHình ảnh Bờ biển Guyane - GuyaneHình ảnh Thiên nhiên guyane - GuyaneHình ảnh Chùa một cột tại Guyane - Guyane
Xem tất cả hình ảnh...

Thông tin


Là một phần của nước Pháp, Guyane thuộc Pháp là một phần của lãnh thổ Liên minh châu Âu, và đơn vị tiền tệ hiện nay của nó là euro.Theo edu.net.vn
Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Bản đồ

Nhúng bản đồ này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Paris Lyon Toulouse
Bordeaux Marseille Nantes
Grenoble Nancy Guyane
Avignon Le Havre Saint-Etienne
Monaco Bayonne