Bayonne


Thông tin


Bayonne, theo ngôn ngữ Basque gọi là Baïona, thành phố là nơi giao lưu cuả 2 con sông Nive và Adour. Đây cũng là của ngõ để vào xứ Basque. Thành phố mang trong nó tinh thần của người Gascon và linh hồn của người Basque, người dân của thành phố này (người Bayonnais) rất thích tụ tập ở những quán ăn, quán rượu và ca những bài hát truyền thống mang đậm tinh thần Basque.   
Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Bản đồ

Nhúng bản đồ này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Paris Lyon Toulouse
Bordeaux Marseille Nantes
Grenoble Nancy Guyane
Avignon Le Havre Saint-Etienne
Monaco Bayonne