That Dam

Hình ảnh

Hình ảnh That Dam.jpg - That DamHình ảnh That Dam 2.jpg - That DamHình ảnh That Dam nhin tu xa.jpg - That Dam

Thông tin


Chưa có thông tin về địa điểm này.

Mời bạn bổ sung!

Hãy bắt đầu bằng cách click vào nút "Sửa đổi".

 

Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Patuxay That Dam Pha That Luang
Bảo tàng quốc gia Lào