Camellia Hue Hotel ****


Thông tin


Camellia Hue Hotel

Khách sạn bốn sao hàng đầu ở Huế. Hơn cả mong đợi là những gì bạn sẽ nhận được 

Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Khách sạn

Khách sạn Festival Khách sạn Hương Giang Nirvana Spa Resort
Khách sạn Duy Tân Khách sạn Sài Gòn Morin Hoang Tuan Hotel
Camellia Hue Hotel **** DMZ Hotel - Hue Vietnam

Địa điểm liên quan

Kinh thành Huế Đại Nội Lăng Tự Đức
Chùa Thiên Mụ Sông Hương Lăng Minh Mạng
Cầu Trường Tiền Vườn quốc gia Bạch Mã Lăng Gia Long
Trường Quốc Học Núi Ngự Bình Bãi biển Thuận An
Điện Hòn Chén Đàn Nam Giao Lăng Khải Định
Xem tất cả địa điểm...