Viện Hải Dương Học

Hình ảnh

Tham quan Viện hải dương học


Hình ảnh Tham quan Viện hải dương học - Viện Hải Dương Học


Hình ảnh liên quan

Hình ảnh Các loài cá được nuôi ở Viện hải dương học - Viện Hải Dương HọcHình ảnh Biển trước Viện hải dương học - Viện Hải Dương HọcHình ảnh Tham quan Viện hải dương học - Viện Hải Dương HọcHình ảnh Cửa Bắc vào Viện hải dương học - Viện Hải Dương HọcHình ảnh Bến tàu của viện Hải dương học - Viện Hải Dương Học
Xem tất cả hình ảnh...

Bài viết liên quan

Du lịch với tàu đáy kính ở Nha Trang