Thái Lan

Bài viết

Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái LanHình bài viết Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Lễ SongKran ở Thái Lan diễn ra 3 ngày, gồm Wan Sungkharn Long, ngày Wan Payawan và ngày Wan Parg-bpee. Là một lễ hội quan trọng và truyền thống ở Thái Lan.

Vào ngày này, súng nước, xô nước, gáo nước được huy động để té nước vào nhau tạo nên cảnh sắc rất đặc biệt…Lễ hội có ý nghĩa dội bỏ tất cả cai ác, bất hạnh, và tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với sự khởi đầu của năm mới.

Lễ hội diễn từ ngày 13 đến 15 tháng 4 hàng năm. Cùng xem lại những hình ảnh vui nhộn trong lễ tết Songkran đã diễn ra:

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Sonkran té nước ở Thái Lan
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Vui nhộn Tết Songkran té nước ở Thái Lan

                                                                                                                                                                                                    (Nguồn sưu tầm )
Lễ hội ở Thái LanBài viết liên quan
Du khách bị bắt vì cho cá ăn
Du ngoạn Thái Lan 3 ngày chỉ với 3 triệu đồng
Tour Thái Lan vẫn khởi hành, đổi điểm tham quan
Tour Thái Lan vẫn khởi hành, đổi điểm tham quan
Bạn nên làm gì khi đến Thái Lan đúng dịp quốc tang
Xem tất cả bài viết...Hình ảnh liên quan

Hình ảnh Cung điện Hoàng Gia Thái Lan - Thái LanHình ảnh Thailand_flag.jpg - Thái LanHình ảnh Trung tâm thành phố nhìn từ tàu trên không - Thái LanHình ảnh Trung tâm Bangkok nhìn từ sông Chrao Phaya - Thái LanHình ảnh Chùa Vàng Bangkok - Thái Lan
Xem tất cả hình ảnh...