Bình Phước, Việt Nam

Bài viết

Dấu ấn trong xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Bình PhướcHình bài viết Dấu ấn trong xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Bình Phước
Từ một tỉnh nghèo nhất khu vực miền Đông Nam bộ, Bình Phước đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,33%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản giảm 1,6 lần; công nghiệp - xây dựng tăng gấp hơn bảy lần so với năm đầu tái lập.

http://tuoitrebinhphuoc.net/index.php/news/kinh-te/Dau-an-trong-xay-dung-va-phat-trien-kinh-te-tinh-Binh-Phuoc-748/

Bài viết liên quan
Dấu ấn trong xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Bình Phước