Sapa

Địa điểm du lịch

Bãi Đá Cổ Bản Cát Cát Bản Hồ
Chợ Sa Pa Du lịch Bản Dền Hang động Tả Phìn
Khách sạn Cát Cát Làng Cát Cát ở Sa Pa Làng thổ cẩm Tả Phìn
Núi Hàm Rồng Núi Phan xi Păng Nước khoáng Tắc Kô
Ô Quy Hồ Tả Phìn Tả Van Giáy
Thác Bạc Thác Tình yêu Thung lũng Mường Hoa
Tu viện Sapa Đá vợ đá chồng

Bản đồ

Nhúng bản đồ này vào website của bạn