Quận Hải Châu

Hình ảnh

Hình ảnh Công trình UBND TP Đà Nẵng tương lai - Quận Hải Châu

Thông tin


Hải Châu là một quận trung tâm thành phố Đà Nẵng, được thành lập năm 1997. Quận Hải Châu là nơi tập trung chủ yếu các cơ quan ban ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của Thành phố Đà Nẵng.

Theo Wikipedia
Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Bản đồ

Nhúng bản đồ này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Quận Hải Châu