Mũi Nghinh Phong

Hình ảnh

Hình ảnh MUI NGHINH PHONG.jpg - Mũi Nghinh PhongHình ảnh muinghinhphong01.jpg - Mũi Nghinh Phong

Bài viết

Câu đêm trên mũi Nghinh Phong

Thông tin


Mũi Nghinh Phong nằm giữa Bãi Sau và Bãi Dứa.

Ở đây quanh năm gió lộng và sóng cao ngút, chung quanh là những rạng đá ngầm, thuyền bè không thể chạy sát được, chính vì vậy mà cá thường về tụ sống nhiều.

Theo Tổng cục du lịch

Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Bãi Sau Suối nước khoáng Bình Châu Tượng Chúa Ki-tô
Long Hải Bãi Dâu Bãi Trước
Bạch Dinh Bãi tắm Long Hải Mũi Nghinh Phong
Niết Bàn Tịnh Xá Hải Đăng Bãi Dứa
Hòn Bà Sân Golf Vũng Tàu Đền Dinh Cô
Xem tất cả địa điểm...