Ga Đồng Hới

Hình ảnh

Hình ảnh Ga Đồng Hới - Ga Đồng Hới

Thông tin


Địa chỉ

Tiểu khu 4, phường Nam Lý, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 052-820.558
Fax : 052-837.429

Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Ga Đồng Hới Bến Xe Nam Lý Bến xe Đồng Hới