Bán đảo Cửu Long

Hình ảnh

Hình ảnh Ban dao cuu long.jpg - Bán đảo Cửu LongHình ảnh Ban dao cuu long.jpg - Bán đảo Cửu LongHình ảnh Ban dao cuu long.jpg - Bán đảo Cửu LongHình ảnh Ban dao cuu long.jpg - Bán đảo Cửu LongHình ảnh KowloonTerminals.jpg - Bán đảo Cửu Long
Xem tất cả hình ảnh...

Thông tin


Cửu long (tên Anh ngữ: Kowloon, Hán ngữ: 九龍) (bao gồm cả bán đảo cửu long), là một trong ba khu vực lớn nhất của Hong Kong, là bộ phận lãnh thổ thành thị lớn nhất sau khu đảo Hương Cảng. Ba mặt Đông, Nam và Tây của bán đảo Cửu Long được bao bọc bởi Vịnh Victoria.

Trong quá khứ, vì vấn đề thuê nhượng giữa Anh quốc và Trung quốc, từng phân chia thành hai bộ phận là "Cửu Long" (tức từ phía nam của phố giới hạn)và "Tân Cửu Long" (tức từ phiá nam núi Sư Tử đến phía bắc phố giới hạn). Nhưng từ Đàm phán Trung-Anh, tiền đồ của Hong Kong đã được rõ ràng, hoạch định về vùng "Tân cửu Long" đã không còn ý nghĩa thực tế, cho nên hiện tại, hai vùng nầy hợp nhất danh xưng là "Cửu Long". Tuy nhiên, về phần thuế vụ của Tân Cửu Long và khu Tân Giới vẫn giống nhau, đều phải nộp địa tô hằng năm cho chánh phủ Đặc khu hành chánh Hong Kong。

Theo vi.wikipedia.org

Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Bản đồ

Nhúng bản đồ này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Bán đảo Cửu Long Tân Giới