Đài Trung

Hình ảnh

Hình ảnh Dai trung.jpg - Đài TrungHình ảnh Chang_Hwa_Bank_Headquarters- Dai trung.JPG - Đài TrungHình ảnh Dai trung.jpg - Đài TrungHình ảnh Dai trung.jpg - Đài TrungHình ảnh Dai trung.JPG - Đài Trung
Xem tất cả hình ảnh...

Thông tinThành phố Đài Trung rộng 163,43 cây số vuông và có dân số 1.029.640 người vào tháng 9/2005. Nó nổi tiếng là một trung tâm văn hóa giáo dục. Có 10 giáo xứ trong thành phố và một trung tâm mục vụ cho những di dân lao động Phi Luật Tân.
Quận Thị Đài Trung
Quận Thị Đài Trung có 2.051, 47 cây số vuông và có dân số là 1.530.455 vào tháng Chín 2005. Nó gồm ba thanh phố, năm thị trấn, 13 thị xã và có 13 giáo xứ.

Quận Thị Changhua
Quận Changhua rộng 1074, 40 cây số vuông và có dân số là 1.316.762 vào tháng Chín 2005.Mười bốn (14) giáo xứ ở đó bao gồm một thành phố, 7 thị trấn và 18 thị xã.

Quận Thị Nantou
Quận rộng 4.106,44 cây số vuông với dân số là 538.413 vào tháng Chín 2005. Nó gồm một thành phố, 4 thị trấn và 7 thị xã và có 17 giáo xứ.

Ngôn ngữ
Tiếng Hoa Quan (Mandarin) là ngôn ngữ chính thức của Đài Loan. Tuy nhiên ít nhất một phân nửa dân số thích nói tiếng Đài Loan ở nhà hơn, nhất là đối với những người sống ở miền Nam. Tiếng Đài Loan là thổ ngữ “Minnan” xuất phát từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Hoa lục địa. “Minnan” có nghĩa là “Phía Nam Sông Min”. Nhiều người có tuổi cũng hiểu được tiếng Nhật, đó là kết quả việc Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan thời gian 1895-1945. Mỗi bộ tộc trong 10 nhóm bản địa có một tiếng nói riêng. Các ngôn ngữ này không có liên hề gì với tiếng Trung Hoa, và thường được coi là có nguồn gốc Mãlai-Đa đảo( Malayo-Polynesian).

Khí hậu
Đài Trung có một khí hậu êm dịu quanh năm, với nhiệt độ trung bình là 23 độ Celsius.

Công nghiệp, giao thương và nông nghiệp
Kinh doanh và công nghiệp tập trung hơn ở Tp Đài Trung và miền cảnh quan gần Đài Trung, trong khi đó nghề trồng lúa gạo thì nổi bật trong ba quận thị.

Theo www.thanhlinh.net
Nhúng địa điểm này vào website của bạn

Bản đồ

Nhúng bản đồ này vào website của bạn

Địa điểm liên quan

Đài Bắc Đài Trung Cao Hùng
Tân Trúc Đài Nam