Trang trại Suối Hoa
Trang trại nằm ở xã Hoà Phú, Hoà Vang, Đà Nẵng, có nhiều loài hoa dại như hoa mua, mẫu đơn sơn, đuôi chồn, bằng lăng… Vì có hoa, nên có bướm muôn s... Xem tiếp»